Project ontwikkeling in eigen beheer

   Korte communicatie lijnen

   Flexibel & korte termijn maatwerk

   VCA-gecertificeerd

ISO 9001 - Bouwbedrijf van Rijn

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

op basis van ISO 26000


BEHOORLIJK BESTUUR

Bouwbedrijf van Rijn Houten BV is aantoonbaar bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Door onze duidelijke visie op klantgerichtheid en transparantie, kost het dagelijks met MVO bezig zijn geen extra inspanning. Met onze eigen MVO functionaris zoeken wij continu naar verbeteringen. Onze organisatie is aangesloten bij de bedrijvenbranche Bouwend Nederland en heeft diverse erkenningen zoals een erkend leerbedrijf voor diverse scholen, BouwGarant, FSC en Woningborg. In de organisatie hanteren wij de CAO van de Bouwnijverheid.
 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK

Wij zijn een regionaal bedrijf met een goede sociale verhouding tussen werkgever en werknemer. Met het VCA** certificaat dragen wij zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van klanten en werknemers en zijn hiermee goed voorbereid op calamiteiten. We geven werknemers voldoende gelegenheid tot opleidingen, trainingen en onderwijs. Ons bedrijf voert een beleid op het gebied van pesten, agressie, geweld en het voorkomen van (seksuele) intimidatie.

MENSENRECHTEN

Wij dragen er zorg voor dat activiteiten, inkopen en investeringen niet in conflict zijn met de mensenrechten en dat discriminatie wordt voorkomen. Gedwongen arbeid wordt tegengegaan door structureel overwerk te voorkomen door middel van goed overleg ten behoeve van een goede werkverdeling. Er zijn korte lijnen binnen de gehele organisatie van dit familiebedrijf.

EERLIJK ZAKEN DOEN

Er is voldoende kennis in huis van de wet- en regelgeving en we dragen er zorg voor dat corruptie en omkoping word bestreden. In het verleden hebben wij geen enkele sanctie opgelegd gekregen. Als gecertificeerd bedrijf en een gerenommeerd partner in aanbestedingen zijn we een bekend bedrijf in de regio, dit onderhouden wij door aanwezigheid in diverse business netwerken met als vaste bijeenkomsten Bouwend Nederland, IKH, Ondernamen Lekstroom, Golfclub Nieuwegein, Businessclub SV Houten.

CONSUMENTEN AANGELEGENHEDEN

De producten die we op de markt zetten zijn veilig voor de consument en voldoen aan de nationale en internationale regelgeving.


PLANEET (milieu, grondstoffen, energie, emissies)

Wij maken gebruik van VGM verantwoorde grondstoffen, materialen en arbeidsmiddelen. Het energieverbruik word jaarlijks opnieuw vastgelegd en er wordt gezocht naar verbeteringen om minder CO2 uit te stoten. Alle afvalstoffen worden gescheiden aangeboden en afgevoerd door een erkend verwerker.


BETROKKENHEID BIJ ONTWIKKELINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

Wij zetten ons in voor de lokale economie en leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap d.m.v. sponsoring in geld en het uitlenen van materialen.


kantoor van rijn


 
Bouwbedrijf Van Rijn Houten BV

Postbus 394

3990 GD Houten

Tel 030-6372433

Fax 030-6374174

info@bouwbedrijf-vanrijn.nl

Bezoekadres:

Nieuwe Schaft 9

3991 AS Houten